Kanon Krajoznawczy Polski

Jest to swego rodzaju wykaz najciekawszych w skali kraju obiektów krajoznawczych położonych w poszczególnych regionach Polski.

W lutym 1993 r. w czasie odbywającego się w Poznaniu XIII Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego opublikowany został nowy Regulamin Odznaki Krajoznawczej wraz ze spisem obiektów nazwanym Kanonem Krajoznawczym Polski. W Kanonie ujęto najciekawsze, najbardziej charakterystyczne dla Kraju jak i poszczególnych regionów obiekty krajoznawcze.

Dobór obiektów w ramach danego regionu jest w miarę obiektywny, jest swego rodzaju średnią wartości wyrażanych przez grono kompetentnych osób. W skali Kraju mogą występować jednak pewne różnice w zakwalifikowaniu do Kanonu równorzędnych obiektów. Tam gdzie zabytków jest więcej nie ujęte zostały budowle, których odpowiedniki o podobnych walorach znalazły się w wykazie obiektów regionów mniej zasobnych w zabytki. W miejscowościach gdzie znajduje się kilka zabytków o podobnej wartości podano jeden lub dwa wychodząc z założenia, że turysta zwiedzający daną miejscowość odwiedzi również inne godne uwagi budowle czy też obiekty przyrodnicze w niej położone.

W grupie zabytków, z kilkunastu tysięcy tego obiektów w kraju, wybrano prawie 300 budowli wyróżniających się historią, formą architektoniczną, wartością artystyczną, oryginalnością lub prezentujących charakterystyczne dla danego regionu cechy budownictwa. Podobnie postąpiono przy wyborze muzeów. Z kilkuset placówek wybrano muzea większe, posiadające bardziej wartościowe zbiory, charakterystyczne dla danej tematyki lub regionu. Znacznie szerszy tematycznie obszar obejmuje grupa "inne obiekty". Ujęto w niej najciekawsze, wyróżniające się walorami widokowymi, charakterystyczne dla regionu lub danej grupy, unikatowe obiekty: rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, punkty widokowe, obiekty techniki, budowle współczesne, obiekty sportowe.

Źródło; Kanon Krajoznawczy Polski Wydawnictwo PTTK "Kraj" Warszawa 2005 Pod redakcją Włodzimierza Łęckiego

Zapraszamy do naszej galerii i na forum :) Naprawdę warto ! ! !
Zapraszamy do zapoznania się ze wspomnieniami oraz galerią ze Zlotu Aktywu Turystycznego resortu Spraw Wewnętrznych
Saturday the 21st. By BlueHost Review and Affiliate Marketing. KOŁO PTTK 8
Copyright 2012

©